Kinder therapie

Ken je dat, dat je je soms niet helemaal happy voelt? Dat je denkt: “ik kan dat echt niet” of “Ik voel mij zo verdrietig” of “Ik durf het gewoon niet” of “ik voel mij zo alleen” of "Ik wil zo graag zeggen wat ik wil" of "Niemand luistert naar mij" enzovoort….Dat je er buikpijn van krijgt of heel verdrietig bent of bang. Misschien kan je er niet van slapen of gaat het niet goed op school. Als je alles al geprobeerd hebt  < Klik voor meer informatie>

Jongeren therapie

Bij kinderen gaan we eerst met de ouders zitten, bij jongere doen we dit anders. Jij weet tenslotte het beste hoe het met jou gaat en wat jij voelt. Het intakegesprek vindt dan ook samen met jou (en je ouders) plaats. Samen kijken we wat er nodig is om jou weer op weg te helpen. We vertalen jouw hulpvraag naar een doelstelling waar je mee aan de slag kan, waarna we elkaar een aantal keren zien totdat je merkt dat jij op eigen kracht weer verder kan. < Klik voor meer informatie>

Contextuele therapie

Contextuele therapie is systeemtherapie vanuit de contextuele benadering. De mens is een relationeel wezen, we gaan in ons leven met veel mensen een relatie aan.Binnen relaties kunnen we in conflict komen met de ander of met onszelf. Binnen de contextuele therapie kijken we naar deze relaties, niet alleen de huidige, ook de relaties van vroeger kunnen nu nog een grote rol spelen. < Klik voor meer informatie>

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap (PSO) is een manier om je als ouder, tijdens en na een moeilijke scheiding, staande te houden, wanneer het conflict niet gaat liggen. Het is tevens een manier om als ouder weer grond onder je voeten te krijgen, wanneer de andere ouder blijft uitdagen of provoceren (om welke reden dan ook). Het is een manier die je helpt om je focus te houden op je kind en wat je kind van je nodig heeft, wetende dat je kind in een zeer specifieke context van 2 gezinnen opgroeit. Tenslotte biedt PSO een helder kader om zelf te communiceren met de andere ouder (wat, wie en hoe) op een geweldloze manier.

Opvoedondersteuning

Je kent de uitspraken vast: “Kinderen opvoeden, is een vak” “Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen”, “Help! waar is de handleiding?
Opvoeden is een proces waarin we allemaal ervaren en groeien, ook omdat we onszelf hierin zo tegen komen. Soms is het fijn om even wat hulp te krijgen.  <Klik voor meer informatie>

Omgangsondersteuning

Praktijk Valida biedt omgangs ondersteuning aan zodat het kind(eren) beide ouders een evewichtige plaats in zijn of haar leven geven. We richten ons op de doelgroep voor kinderen die zich, door omstandigheden, niet optimaal kunnen ontwikkelen doordat het contact tussen kind(eren) en ouder(s) niet zonder hulp van derden vanelfspreken kan verlopen. < Kik voor meer informatie>  

SCHIP traject

De SCHIPaanpak is erop gebaseerd dat conflict ook verlies met zich meebrengt en dat een verlies regelmatig tot een conflict leidt. Verlies van vertrouwen, zekerheden of liefde. Bij een scheiding gaat dit verlies nog verder als mensen hun huis, of kinderen (deels) verliezen. Bij relatieproblemen of scheiding is het daarom niet genoeg om een conflict te hanteren maar moeten ook de verschillende manieren van verliesverwerking aandacht krijgen. Pas dan kan er opnieuw worden verbonden, afspraken gemaakt worden omtrent de toekomst, en pas dan kunnen (ex-)partners ook samen ouders zijn voor de kinderen. De SCHIPaanpak is gebaseerd op het boek “Vechten voor je scheiding”. Het is een methode voor het begeleiden van, of doorleven van relaties in slecht weer.

Ouderschapsbemiddeling

De ontwikkeling van het kind wordt bedreigd bij een langdurige strijd tussen de ouders. Ouderschapsbemiddeling heeft als doel om de nare gevolgen die een scheiding met zich mee brengt zoveel als mogelijk te beperken. Om te kijken wat er nodig is om de ouders te laten handelen vanuit hun ouderrol. <Klik voor meer informatie>