Kinder therapie

Ken je dat, dat je je soms niet helemaal happy voelt? Dat je denkt: “ik kan dat echt niet” of “Ik voel mij zo verdrietig” of “Ik durf het gewoon niet” of “ik voel mij zo alleen” of "Ik wil zo graag zeggen wat ik wil" of "Niemand luistert naar mij" enzovoort….Dat je er buikpijn van krijgt of heel verdrietig bent of bang. Misschien kan je er niet van slapen of gaat het niet goed op school. Als je alles al geprobeerd hebt  < Klik voor meer informatie>

Jongeren therapie

Bij kinderen gaan we eerst met de ouders zitten, bij jongere doen we dit anders. Jij weet tenslotte het beste hoe het met jou gaat en wat jij voelt. Het intakegesprek vindt dan ook samen met jou (en je ouders) plaats. Samen kijken we wat er nodig is om jou weer op weg te helpen. We vertalen jouw hulpvraag naar een doelstelling waar je mee aan de slag kan, waarna we elkaar een aantal keren zien totdat je merkt dat jij op eigen kracht weer verder kan. < Klik voor meer informatie>

Contextuele therapie

Contextuele therapie is systeemtherapie vanuit de contextuele benadering. De mens is een relationeel wezen, we gaan in ons leven met veel mensen een relatie aan.Binnen relaties kunnen we in conflict komen met de ander of met onszelf. Binnen de contextuele therapie kijken we naar deze relaties, niet alleen de huidige, ook de relaties van vroeger kunnen nu nog een grote rol spelen. < Klik voor meer informatie>

EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties < Klik voor meer informatie>

Opvoedondersteuning

Je kent de uitspraken vast: “Kinderen opvoeden, is een vak” “Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen”, “Help! waar is de handleiding?
Opvoeden is een proces waarin we allemaal ervaren en groeien, ook omdat we onszelf hierin zo tegen komen. Soms is het fijn om even wat hulp te krijgen.  <Klik voor meer informatie>

Omgangsondersteuning

Praktijk Valida biedt omgangs ondersteuning aan zodat het kind(eren) beide ouders een evewichtige plaats in zijn of haar leven geven. We richten ons op de doelgroep voor kinderen die zich, door omstandigheden, niet optimaal kunnen ontwikkelen doordat het contact tussen kind(eren) en ouder(s) niet zonder hulp van derden vanelfspreken kan verlopen. < Kik voor meer informatie>  

Coaching

Iedereen heeft wel eens een moment dat je even vastloopt. Een kortdurend coachtraject kan helpen om weer in beweging te komen. Duidelijkheid krijgen in wat je doel is en wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken. Welke kwaliteiten en vaardigheden beheers je al en welke wil je (verder) ontwikkelen.
Het ontdekken van patronen die aanwezig zijn en deze doorbreken voor verandering.
< Klik voor meer informatie>

Ouderschapsbemiddeling

De ontwikkeling van het kind wordt bedreigd bij een langdurige strijd tussen de ouders. Ouderschapsbemiddeling heeft als doel om de nare gevolgen die een scheiding met zich mee brengt zoveel als mogelijk te beperken. Om te kijken wat er nodig is om de ouders te laten handelen vanuit hun ouderrol. <Klik voor meer informatie>