EMDR

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties“. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst zal zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving verzameld worden. Gevraagd zal worden om de traumatische ervaring “hier en nu” op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren.Daarna zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon).

De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.(Bron uitleg: www.emdr-therapeuten.nl)

Aanmelden