Ouderschapsbemiddeling

Ook bij ouderschapsbemiddeling staat het belang van het kind centraal. Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. De ontwikkeling van het kind wordt bedreigd bij een langdurige strijd tussen de ouders. Ouderschapsbemiddeling heeft als doel om de nare gevolgen die een scheiding met zich mee brengt zoveel als mogelijk te beperken. Om te kijken wat er nodig is om de ouders te laten handelen vanuit hun ouderrol.

Voor wie?
Voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Er is spraken van een scheiding en of ouders leven niet meer samen. Het lukt de ouders zelf op dit moment niet om in gesprek met elkaar te komen en afspraken te maken ten behoeve van de kinderen.

Waarom ouderschapsbemiddeling?
Acteren vanuit de rol van een ouder verkleint het risico op loyaliteit conflicten vanuit het kind naar de ouders. Het oplossen van conflicten en met name de manier waarop, bepaalt grotendeels wat de impact is voor kinderen. De inhoud, de intensiteit, de aard en de frequentie van conflicten zijn hierin van belang. Het gebruiken van een positieve en oplossingsgerichte manier voor het behandelen van conflicten is het meest gunstig voor de kinderen. Een kind houdt van zijn vader en moeder en wil dit ook het liefst blijven doen. Het is belangrijk dat het kind hier ook alle ruimte in krijgt en ook de bevestiging van beide ouders dat het goed is.

Hoe?
Praktijk Valida begeleid de gezamenlijke gesprekken met ouders met als doel om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren.

Met de ouderschapsbemiddeling behandelen we o.a :
- Wat is ervoor nodig om een veilige omgeving voor beide ouders te creƫren
- Het herstel van het vertrouwen tussen de ouders onderling
- Hoe als ouder met de kinderen te praten over de scheiding zelf
- Inzicht in de gevolgen van de ruzies op de ontwikkeling van het kind
- Gesprek met het kind/ met de kinderen
- Kijken naar de ontwikkelfase van het kind(eren), wat zijn dan de risico’s en wat zijn
  de handvatten die aansluiten bij de ontwikkelfase.
- Ondersteuning om afspraken te maken met elkaar die ook gebruikt kunnen worden
  bij het opstellen van een ouderschapsplan. (PraktijkValida stelt geen
  ouderschapsplan op)

Aanmelden