Over ons ...

Bastiaan

Ik ben Bastiaan Spies, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik heb een zoon  en een dochter. Ik ga te werk op een enthousiasmerende wijze, doel & resultaatgericht. Daar mijn overtuiging is dat een ieder zelf de kracht in zich heeft, stuur ik er naar om de ander zijn kracht te laten ontdekken en of weer terug te vinden.

Ik ben van nature een rustig persoon en kan goed luisteren. Oordeel loos observeren en communiceren, vind ik heel belangrijk. De relatie met de kinderen en jongeren voor mij is belangrijk en het lukt mij om met de meeste kinderen en jongeren een vertrouwensband op te bouwen. Vanuit deze band kan ik het kind en de jongere helpen om zijn eigen krachten te (her) ontdekken. Ik zie ieder kind en jongere als een uniek individu, met evenveel rechten als een ander. Ik beschouw de relatie als gelijkwaardig waarin de relatie zo is opgebouwd, dat we allebei van elkaar kunnen leren.


Carina

Ik ben Carina Spies de Munnik, ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen.  Tijdens mijn vierjarige opleiding bij de “Nagy” academie ben ik opgeleid tot contextueel therapeut.

Graag leer ik de mens tegenover mij kennen. Ik ben benieuwd wat er achter bepaald gedrag ligt, of wat ervoor ligt om bepaald gedrag niet te laten zien. Door mijn eigen achtergrond ligt mijn kracht in non verbale communicatie. Daarnaast merk ik, door mijn jarenlange ervaring in de zorg en mijn houding hierin dat mensen zich snel op hun gemak voelen en door mijn eigen context, versterkt door mijn opleiding, ligt er een grote kracht in mijn meerzijdig gerichte houding en meerzijdige gerichte partijdigheid tijdens de gesprekken.


Melody

Ik ben Melody Pippel, getrouwd en moeder van 2 jonge kinderen. Na10 jaar voor de klas te hebben gestaan in het basisonderwijs, merkte ik dat ik mij vooral aangetrokken voelde tot de kinderen die extra hulp nodig hadden. Ik wilde graag de diepte in om hen te helpen weer lekkerder in hun vel te zitten, maar met een klas van 30 was dit niet haalbaar. Ik ben toen de opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut gaan doen.

Met mijn creatieve en enthousiaste karakter ga ik met zowel het kind als de ouders op zoek naar de krachten en kwaliteiten van het kind. Hiervandaan onderzoeken we hoe deze ingezet kunnen worden om gedrag of
denkpatronen te veranderen. Zelfvertrouwen in het eigen kunnen is hierbij mijn uitgangspunt. Ik werk vanuit verschillende invalshoeken en met veel diverse materialen om zo goed mogelijk op het kind en zijn
omgeving aan te sluiten. Een goede vertrouwensband en een open communicatie is waar ik naar streef.


Miluska

Ik ben Miluska, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Samen met mijn man en kinderen woon ik alweer 10 jaar in het mooie Lelystad. Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd en ben op dit moment bezig om mij te specialiseren in het systemisch/contextueel werken. Ik heb diverse functies gehad en werkervaring opgedaan binnen defensie, jeugdhulp en de verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik houd van diversiteit binnen mijn werk, ben creatief, denk oplossingsgericht en leer graag van een ander.
Als persoon vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij degene die tegenover mij zit en een hulpvraag heeft. Ik luister, observeer en benoem zonder oordeel wat ik zie of hoor. Ik sta graag naast je in het proces van het inzicht krijgen van hetgeen waar je tegenaan loopt en de ontstaansgeschiedenis hiervan. Deze inzichten kunnen leiden tot het maken van nieuwe keuzes, die je in vrijheid kan en mag nemen, zonder dat het ten koste gaat van jou en de relaties in jouw leven. 


Simone

Ik ben Simone Rijnhart, ik ben getrouwd en moeder van 1 zoon. Sinds 2002 ben ik werkzaam binnen de zorg. Binnen de zorg ben ik in diverse functies werkzaam geweest, van kraamzorg tot aan de tbs en van verzorgende tot aan administratief medewerkster. Toch merkte ik dat mijn hart toch echt binnen de jeugdzorg ligt. Namelijk het begeleiden en coachen van gezinnen en kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben. In september 2021 heb ik mijn hart gevolgd en ben ik bij praktijk Valida gaan werken.
Ik ben een nuchtere, open, enthousiast en nieuwsgierig persoon. Ik kijk graag samen met de gezinnen naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dit doe ik voornamelijk door de krachten van het gezin te onderzoeken. Ik vind het belangrijk om door middel van open communicatie een vertrouwensband met het gezin te creëren zodat de samenwerking prettig ervaren wordt. 


Astrid

Ik ben Astrid Wessels, woon in Zeewolde en werk op het secretariaat van Praktijk Valida. Na het voortgezet onderwijs heb ik me aangemeld voor de opleiding voor Geriatrisch verpleegkundige, maar helaas uitgeloot. Toen naar de MEAO gegaan. Maar de zorg en medische wereld is me altijd blijven trekken en heb de gezondheidszorg nooit helemaal losgelaten. Ik ben al jaren actief als EHBO’er op evenementen en bij voorkeur bij evenementen voor mensen met een beperking.
Ik heb jarenlang gewerkt in o.a. reclame en marketing en heb na een turbulent en emotioneel jaar het roer volledig omgegooid.
Toen ik de kans kreeg om in de jeugd- en gezinshulpverlening mijn steentje bij te dragen, heb ik geen seconde hoeven na te denken. Dit past bij me. Zorgen voor anderen! Door mijn zorgzame karakter sta ik niet alleen voor mijn collega’s klaar, maar als eerst aanspreekpunt aan de telefoon wil ik vol enthousiasme en empathie onze cliënten ook de zorg en aandacht geven die ze verdienen.


Mariëlle

Ik ben Marielle Meinders, getrouwd en moeder van twee puberzoons. Ik woon en werk in de omgeving van Alkmaar en zal één dag werkzaam zijn bij Praktijk Valida.
Na mijn HBO-opleiding Sociaalpedagogische hulpverlening heb ik op diverse plekken gewerkt binnen de jeugdzorg in zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening. Ik heb onder andere in de kinder-en jeugdpsychiatrie, de jeugdreclassering en de gezinsvoogdij gewerkt. De laatste jaren werk ik als gezinstherapeut. Door de jaren heen werd me steeds meer duidelijk dat problemen en de oplossingen hiervan niet op zichzelf staan maar altijd in relatie staan met de omgeving. Om hier meer over te weten ben ik de contextuele opleiding gaan volgen bij de Nagy Academie.
Als therapeut zal ik met jullie meekijken naar jullie gezin, naar waar jullie tegenaanlopen en meedenken over waar het misschien een beetje anders kan. Om dit te bereiken vind ik het belangrijk dat ik jullie goed begrijp. Een prettige sfeer waarin iedereen tot zijn recht komt creëren we met elkaar. Humor is voor mij belangrijk, het kan soms helpen om ook de moeilijke dingen te bespreken. Ik ben vasthoudend, rustig en direct. 


Wilco

Ik ben Wilco Kroon, gehuwd en vader van twee jongens en twee bonusdochters. Ik woon sinds twee jaar in lelystad, daarvoor 20 jaar in Almere en ben ik geboren en getogen in Amsterdam.
Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener gevolgd en daarna post-hbo IAG (Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening(. Ik ben sinds 2004 werkzaam in de jeugdzorg en heb ik ervaringen opgedaan binnen de gesloten jeugdzorg, crisisgroepen, verstandelijke-lichamelijke gehandicaptenzorg, speciaal basisonderwijs en gezinshulpverlening. Ik houd van uitdagingen, werk en denk oplossingsgericht, denk in mogelijkheden, ben open en eerlijk en luister ik naar de belangrijke ander en leer ook ik daar weer van.
Door mijn open houding sluit ik makkelijk aan bij de gezinnen en zet ik deze gezinnen/clienten weer in hun kracht en vindt ik het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Ik ben van mening dat mensen meer kunnen dan ze denken. Ik probeer denkpatronen te doorbreken en leer ik gezinnen hun krachten weer te vinden. Ik zeg altijd dat ik niet specifiek voor de jeugdzorg heb gekozen, maar heeft de jeugdzorg voor mij gekozen en heeft deze mij niet meer losgelaten. 


Khadija

Ik ben Khadija Azarfane, vrolijk, gedreven en soms een tikkeltje eigenwijs. Mijn roots liggen in Marokko, maar ik ben geboren en getogen in Breda. Inmiddels 13 jaar getrouwd en trotste moeder van 3 jongens. Het mooie zuiden heb ik ingeruild om in Lelystad te settelen met mijn man.  Eén van mijn passies ligt in het werken met mensen. Samen onderzoeken waar iemands kracht ligt.
Sinds 2006 ben ik werkzaam in de zorg. In Breda ben ik begonnen in de vrouwenhulpverlening en de maatschappelijke opvang. De laatste 13 jaar heb ik gewerkt in de GGZ. Daar heb ik kennis mogen maken met het systemisch werken. Een mooie methode waar ik mij meer in wil verdiepen en bij Valida kan en mag ik hiermee werken. Toen ik bij Valida de kans hiervoor kreeg, hoefde ik niet lang na te denken. Waar zij om vroegen is niet wie ik wil zijn maar wie ik ben! Als persoon ben ik van nature rustig, in mijn werk merk ik dat dit als prettig wordt ervaren. Ik heb een hart voor anderen waardoor ik gemakkelijk verbinding maak met de persoon tegenover mij. Daarnaast ben ik een integere, behulpzame en betrouwbare persoon. Eigenschappen die ik ten volle benut tijdens mijn werk. Mede door mijn culturele en professionele achtergrond bezit ik over kennis en ervaring die de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt.


Hiekje

Ik ben Hiekje Dijs-Siebenga, getrouwd en ik woon in de parel van de polder, Swifterbant. Ik ben moeder van 2 schoolgaande jongens. Jarenlang heb ik in Lelystad gewerkt op het gebied van jeugdwelzijn, in verschillende hoedanigheden. Ik heb veel voor de klas gestaan als gastdocent maar ook heb ik jongeren gecoacht. Ook ben ik trainer geweest voor middelbare school leerlingen op het gebied van o.a. sociale media, seksuele weerbaarheid, agressie regulatie en het begeleiden van kinderen met gescheiden ouders. Daarnaast heb ik ervaring met het ontwikkelen en samenstellen van lesprogramma’s voor zowel kinderen op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. Heel afwisselend en ook een baan met veel verantwoordelijkheid. Op een gegeven moment besloot ik dat ik nog wel verbonden wilde zijn met jeugd, ouders en het welzijn van beiden, maar niet meer actief voor groepen of één op één met deze doelgroep wilde werken.
Voordat ik bij Valida mocht komen werken, ben ik tevens met één van mijn kinderen cliënt geweest bij de praktijk. Wat ik zo fijn vond is dat er op speelse, niet dwingende wijze met mijn zoon werd omgegaan. En dat Zomer, de therapiehond, bij dit proces aanwezig was hielp ontzettend! Ik dacht toen al; als ik hier ooit aan de slag kan…. Dus toen de kans kwam om bij Valida op het secretariaat te werken, heb ik deze met beide handen aangegrepen. Ik hoop dat de mensen die de praktijk binnen komen lopen zich welkom voelen. Ik zal daar in ieder geval mijn best voor doen! 


Manuela

Ik ben Manuela Fiolet, moeder van drie kinderen. Ik heb een dochter en twee zonen. Ik woon inmiddels zo’n 30 jaar in Lelystad, waar ik met veel plezier woon. Ik ben sinds 1,5 jaar mantelzorger van mijn moeder.

Ik heb een mbo-opleiding bedrijfsadministratie gevolgd. Maar ben de horeca ingerold en heb dat ruim 10 jaar met veel plezier gedaan. Toen mijn oudste 2 kinderen op de basisschool zaten, trok het werken met kinderen mij enorm aan. Ik ben toen de opleiding tot gastouder gaan doen. Nadat ik mijn diploma had behaald, ben ik 4 jaar werkzaam geweest als gastouder. Ik vond dit heel erg leuk om te doen. Ik werk als vrijwilliger op het financieel spreekuur van het MDF, om mensen te helpen.
En nu ben ik werkzaam bij Praktijk Valida op het secretariaat, waar ik u telefonisch te woord sta en ook als u hier een afspraak heeft zal ik een van de gezichten zijn die uw welkom zal heten. Verder doe ik hier administratieve werkzaamheden en ondersteun ik mijn collega’s.


Zomer

Dit is onze hond "Zomer", Zomer is een Poolse Herder van het "Nizinny" ras. Zomer is onderdeel van ons gezin. Zomer ondersteunt ons in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een angststoornis, autisme, PTSS etc. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat "Dier Ondersteunde Therapie" (DOT) een positieve bijdrage levert. In navolging van buitenlandse ontwikkelingen ontstaan er ook in de Nederlandse gezondheidszorg meer initiatieven om honden in te zetten voor therapeutische doeleinden.