Jongeren therapie

Ruimte voor jou...

Bij jonge kinderen gaan we eerst met de ouders zitten, bij jongere doen we dit anders. Jij weet tenslotte het beste hoe het met jou gaat en wat jij voelt. Het intakegesprek vindt dan ook samen met jou (en je ouders) plaats. Samen kijken we wat er nodig is om jou weer op weg te helpen. We vertalen jouw hulpvraag naar een doelstelling waar je mee aan de slag kan, waarna we elkaar een aantal keren zien totdat je merkt dat jij op eigen kracht weer verder kan.

Belangrijk is nog om te vermelden dat ik mij houd aan de beroepseed en dat alles wat jij mij verteld niet gedeeld wordt met anderen zonder jouw toestemming.

Praktijk Valida gaat uit van de gedachte dat jongeren zelf in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. Kinderen en jongeren zijn de deskundigen en zullen ons laten zien wat ze nodig hebben, Praktijk Valida neem de jongeren serieus en luistert naar ze. Door de oplossingsgerichte aanpak en het werken vanuit de eigen kracht zijn er snel positieve veranderingen.

Het aantal van de benodigde sessies is afhankelijk van verschillende factoren in en om het kind en jongere. Het varieert gemiddeld van 3 tot 10 sessies.

Voor hulpvragen bij onderwerpen zoals o.a.:
• (v) echtscheiding
• rouw & verlies
• traumatische ervaringen
• angst
• emotionele blokkade
• identiteit vraagstukken
• zelfvertrouwen & Levenslust
• ASS

Valida werkt o.a. met:
• cognitieve therapie
• speltherapie
• creatieve therapie
• lichaamswerk
• visualisaties
• metaforen
• opstellingen
• dier ondersteunende therapie (DOT)
• Teken je gesprek (ook bij Autisme)

Aanmelden