Persoonsgegevens & Privacy

De medewerkers van Praktijk Valida vinden het erg belangrijk om netjes met persoonsgegevens om te gaan. In de privacyverklaring kun je lezen wat Praktijk Valida doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wil je weten welke gegevens we van jou hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben? Hoe lang we die gegevens bewaren? Of hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, aanvullen of soms wijzigen en verwijderen? De antwoorden op deze vragen vind je in de privacyverklaring.

Wil je liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met Bastiaan Spies via bastiaan@praktijkvalida.nl of via 085 – 016 32 60

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Burgerservicenummer, gezondheidsgegevens, etc. Je deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens met ons bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

Welke gegevens hebben jullie van mij?
Wij leggen persoonsgegevens vast in jouw dossier en behandelplan In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij van jou gebruiken. Als jij bijvoorbeeld eerder behandeling of begeleiding hebt gehad, dan nemen wij die informatie op in jouw dossier. Ook de gegevens van jouw indicatie of beschikking staan daarin. Wij registreren ook de voortgang van de behandeling/begeleiding en hoeveel tijd wij hiervoor gebruikt hebben. Dat is nodig om de behandeling/begeleiding betaald te krijgen.

Waarvoor gebruiken jullie mijn gegevens?
Er zijn meerdere doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld je gegevens nodig om te zorgen dat je behandeling/begeleiding kunt krijgen. We kunnen ook gegevens van jou gebruiken om een rekening op te stellen en deze door te sturen naar de gemeente. Een overzicht van alle doelen waarvoor we jouw gegevens gebruiken, vind je in artikel 4 van onze privacyverklaring.

We mogen je gegevens alleen gebruiken als we daarvoor een goede reden hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens als:

• dat nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst (en te zorgen dat je behandeling/begeleiding krijgt)
• er een wettelijke verplichting is
• het nodig is voor het bedrijfsbelang van Praktijk Valida
• we toestemming van je hebben gekregen.

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?
Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met 'derde partijen': andere partijen dan Praktijk Valida en jijzelf. Je schrijft je bijvoorbeeld via ons in voor een cursus of activiteit. Zij hebben dan jouw naam nodig om je uit te kunnen nodigen.
Praktijk Valida maakt met zulke partijen duidelijke afspraken over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens alleen als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?
Veel van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in het behandelplan en het ECD. Praktijk Valida moet deze gegevens 20 jaar bewaren. Daarom kun je Praktijk Valida niet vragen deze gegevens te verwijderen. Wel kun je een verzoek indienen om een aanvulling te geven of om gegevens die fout zijn, te corrigeren. Je behandelaar kan je verder helpen.