Kinder therapie

“Niet het kind, jongere, ouders, of de school is het probleem. Het probleem is het probleem”

Ken je dat, dat je je soms niet helemaal happy voelt? Dat je denkt: “ik kan dat echt niet” of “Ik voel mij zo verdrietig” of “Ik durf het gewoon niet” of “ik voel mij zo alleen” of "Ik wil zo graag zeggen wat ik wil" of "Niemand luistert naar mij" enzovoort….Dat je er buikpijn van krijgt of heel verdrietig bent of bang. Misschien kan je er niet van slapen of gaat het niet goed op school. Als je alles al geprobeerd hebt om weer vrolijk te worden en je beter te voelen zonder dat het jezelf gelukt is, kan ik jou helpen. Zodat je op eigen kracht weer verder kan.

Praktijk Valida gaat uit van de gedachte dat kinderen en jongeren zelf in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. Kinderen en jongeren zijn de deskundigen en zullen ons laten zien wat ze nodig hebben, Praktijk Valida neem de kinderen en jongeren serieus en luistert naar ze. Door de oplossingsgerichte aanpak en het werken vanuit de eigen kracht zijn er snel positieve veranderingen. Het aantal van de benodigde sessies is afhankelijk van verschillende factoren in en om het kind en jongere. Het varieert gemiddeld van 3 tot 10 sessies.

Voor hulpvragen bij onderwerpen zoals o.a.:
• (v) echtscheiding
• rouw & verlies
• traumatische ervaringen
• angst
• emotionele blokkade
• identiteit vraagstukken
• zelfvertrouwen & Levenslust
• ASS

Valida werkt o.a. met:
• cognitieve therapie
• speltherapie
• creatieve therapie
• lichaamswerk
• visualisaties
• metaforen
• opstellingen
• dier ondersteunende therapie (DOT)
• Teken je gesprek (ook bij Autisme)

Aanmelden