Omgangsondersteuning

Het kind staat centraal

Praktijk Valida biedt omgangsondersteuning aan zodat het kind(eren) beide ouders een evenwichtige plaats in zijn of haar leven geven. Praktijk Valida heeft een ontmoetingshuis waar de begeleide omgang gefacaliteerd kan worden.

We richten ons op de doelgroep voor:
Kinderen die zich, door omstandigheden, niet optimaal kunnen ontwikkelen doordat het contact tussen kind(eren) en ouder(s) niet zonder hulp van derden vanzelfsprekend kan verlopen.

Voor wie? 
Ouders die niet in staat zijn om in harmonie en op eigen kracht die omstandigheden te creĆ«ren die kinderen nodig hebben om met hun oorsprong (ouder(s), grootouder(s), broer(s), zus(sen) en overige familie) in contact te blijven en of te komen.

Hoe?
Praktijk Valida neem een onafhankelijke plaats in naar ouders en instanties. Omgangsondersteuning kan gestart worden als beide ouders bereid zijn om mee te werken en stellen het belang van hun kinderen(en) voorop.

Ouders en instanties kunnen een aanmelding doen. Met beide ouders vindt een intake plaats waarbij de wensen en verwachtingen van ouders worden geĆÆnventariseerd. Beiden ouders tekenen een omgangsovereenkomst waarin duidelijke afspraken en regels zijn vastgelegd.

De omgangsmomenten vinden plaats in een kindvriendelijke omgeving.

Meer informatie & aanmelden